اگر چه دوست به چیزی نمی خرد ما را                 به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست

تاریخ روز به شمسی، قمری و میلادی

از چشمه سار غدیر
ای چشمه امید
تا برکه های دور
هرجا که دلی دیدم
بهر تو می تپید

اقتصاد در محاق

رویکردی بر اقتصادسیاسی و مدیریت اقتصادی پساتحریم

این سئوال در حوزه اقتصاد همچون حوزه هسته ای می تواند مطرح باشد که چرا اقتصاد ایران خطوط قرمز ندارد؟ چرا سیاستمداران برای شاخص های مهم عملکرد اقتصادی مانند نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ تورم یک سطح آستانه ای را به عنوان خط قرمز تعریف نمی کنند که عبور از آن منجر به بازنگری حوزه تصمیمات اقتصادی و سیاسی شود؟

 


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به حسن درگاهی بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد است.