اگر چه دوست به چیزی نمی خرد ما را                 به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست

اعتدال در کلام امام علی علیه السلام
طریقتنا القصد، و سنتنا الرشد.
شیوه ما اعتدال و سنت ما رشد است

 
وب سایت شخصی دکتر حسن درگاهی

 

حسن درگاهي

دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

نام: حسن

نام خانوادگي: درگاهي

تاريخ تولد: 29 اسفند ماه 1335

آدرس پستي: تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده اقتصاد و علوم سياسي، گروه اقتصاد

آدرس الکترونيکي: h-dargahi@sbu.ac.ir 

وب سایت: www.hassan-dargahi.com                            

تلفن:  29902977 ، 29902954       

سوابق تحصيلي:

 • ليسانس: تحقيق در عمليات، مدرسه عالي برنامه‌ريزي و کاربرد کامپيوتر، تهران، 1358.
 • فوق ليسانس: برنامه‌ريزي سيستم‌ها، دانشکده صنايع و مرکز برنامه‌ريزي سيستم‌ها، دانشگاه صنعتي اصفهان، 1366.
 • فوق ليسانس: اقتصاد پولي، دانشکده اقتصاد، دانشگاه منچستر، انگلستان، 1370.
 • دکتري: اقتصاد کلان، دانشکده اقتصاد، دانشگاه ليورپول، انگلستان، 1374.

پاياننامههاي تحصيلي:

 • مدل اقتصادسنجي کلان براي يک کشور در حال توسعه و صادرکننده نفت بر اساس انتظارات عقلايي: مورد ايران. پايان نامه دکتري، دانشگاه ليورپول انگلستان.
 • کنترل عرضه پول: نظريات، شواهد و مسائل. پايان‌نامه فوق‌ليسانس، دانشگاه منچستر انگلستان.
 • طراحي مدل اقتصاد کلان براي پيش‌بيني و ارزيابي سياست ها: مورد ايران. پايان نامه فوق‌ليسانس، دانشگاه صنعتي اصفهان.

سوابق آموزشي:

 • عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سياسي، دانشگاه شهيد بهشتي، 1375 تا کنون.
 • استاد مدعو دانشکده مديريت و اقتصاد، دانشگاه صنعتي شريف، 1379 تا 1391.   

سوابق تدريس:

 • دروس کارشناسي: اقتصاد کلان 1، اقتصاد کلان 2، اقتصاد بخش عمومي، سياست هاي پولي و مالي، اقتصاد پول و بانکداري، اقتصاد صنعتي، مبانی اقتصاد
 • دروس کارشناسي ارشد: اقتصاد کلان 1، اقتصاد کلان 2، اقتصاد پولی، اقتصاد ايران، اقتصاد کلان  MBA، اقتصاد خرد  MBA
 • دروس دکتري: اقتصاد کلان، اقتصاد پولي

سوابق تجربی:

62-1361: تحليل گر سيستم، دفتر طراحي سيستم ها، سازمان برنامه و بودجه

68-1364: معاون برنامه‌ريزي دفتر اقتصاد کلان، سازمان برنامه و بودجه

1367: طراحي الگوي اقتصادسنجي کلان برنامه پنجساله اول توسعه به‌منظور برنامه‌ريزي و تنظيم سياست‌هاي اقتصاد کلان، سازمان برنامه و بودجه

1374 تا کنون: ارائه سمينارهاي مختلف در مورد: مدل‌سازي اقتصادسنجي کلان بر پايه انتظارات عقلايي، مدل هاي تعيين نرخ ارز، بي ثباتي مالي دولت و سياست هاي پولي، شاخص هاي پيشرو در تحليل ادوار تجاري اقتصاد ايران، آسیب پذیری اقتصاد کلان ایران، آینده نگری اقتصاد کلان ایران

79-1376: مشاور اقتصادي معاونت اقتصادي و امور هماهنگي سازمان برنامه و بودجه

1378: طراحي الگوي اقتصادسنجي کلان برنامه پنجساله سوم توسعه به‌منظور برنامه‌ريزي و تنظيم سياست‌هاي اقتصاد کلان، سازمان برنامه و بودجه

78-1377: عضو شوراي تلفيق و هماهنگي برنامه سوم توسعه

78-1377: عضو شوراي سياستگذاري اقتصاد کلان برنامه سوم توسعه

79-1376: ارزيابي پيشنهاديه‌هاي تحقيقاتي مختلف در سازمان برنامه و بودجه، و عضو هيأت تحريريه مجله برنامه و بودجه

78-1376: مدير اجرايي ملي برنامه بهبود مديريت عمومي UNDP در ايران 

1379: ناطر علمي تحليل اقتصادي در طرح مطالعاتي بهينه سازي گاز پارس جنوبي، وزارت نفت

86-1385: همکار علمي تهيه گزارش وضعيت ملي، گزارش ملي تغييرات آب و هوا، سازمان محيط زيست و UNDP

94-1392: عضو کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت یازدهم

96-1394: مدیر گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

انتشارات:

 • کتاب

1- پويايي نرخ ارز با تأکيد بر انتظارات و اطلاعات جديد، پژوهشکده پولي و بانکي، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، 1378،چاپ دوم.

2- شناسايي شاخص هاي پيشرو و ساخت شاخص ترکيبي جهت تجزيه و تحليل ادوار تجاري اقتصاد ايران، پژوهشکده پولي و بانکي، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، 1383.

3- نقش دولت در فرايند توسعه صنعتي، دانشگاه صنعتي شريف، مؤسسه انتشارات علمي، 1383.

4- اقتصاد کلان توسعه صنعتي ايران، دانشگاه صنعتي شريف، مؤسسه انتشارات علمي، 1384.

5- الگوي اقتصادسنجي کلان- صنعت ايران و آينده‌نگري اقتصادي، دانشگاه صنعتي شريف، مؤسسه انتشارات علمي، 1384.

6- دولت و رشد اقتصادی (با همکاری مسعود نیلی، محمد کردبچه و فرهاد نیلی)، نشر نی، چاپ سوم، 1391.

7- بهره وری صنعت ایران: بررسی توان رقابت پذیری بنگاه های صنعتی (با همکاری مسعود نیلی و سید فرشاد فاطمی)، انتشارات دنیای اقتصاد، 1392.

 • مقالات در مجلات علمي

1- آموزش، تكنولوژي و ثبات اقتصاد كلان در فرايند توسعه اقتصادي، فصلنامه شريف، دانشگاه صنعتي شريف، شماره 12, صفحات: 3-12, 1375.

2- تحليل ركود در اقتصاد ايران بر اساس نظريات ادوار تجاري (با م. نيلي)، مجله برنامه و بودجه، سال سوم، شماره 7 و 8، سال 1377.

3- چشم انداز بلندمدت اقتصاد ايران و تحليل چالش هاي پيشرو (با م. نيلي), مجله برنامه و بودجه، شماره 10 و 11، سال 1378.رنامه و بودجه, 1378.

4- بررسي رفتار كوتاه‌مدت و بلندمدت نرخ ارز حقيقي در اقتصاد ايران (با ج. گچلو)، پژوهشنامه بازرگاني، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، سال 6، شماره 21، زمستان 1380.

5- هدفگذاري تورم در اقتصاد ايران: پيش‌شرط‌ها و ابزارهاي سياستي (با ا. آتشک)، مجله تحقيقات اقتصادي، دانشگاه تهران، شماره 60، بهار و تابستان 1381.

6- تحليل عوامل تعيين‌كننده رشد اقتصادي در اقتصاد ايران: با مروري بر الگوهاي رشد درون‌زا (با ا. قديري)، پژوهشنامه بازرگاني، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، شماره 26، بهار 1382.

7- نقش و اهميت شوک‌هاي کلان و بخشي در ادوار تجاري رشته فعاليت‌هاي مختلف صنعت ايران (با ا. پرخيده)، فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي، دانشگاه علامه طباطبايي، تابستان 1385.

8- عوامل مؤثر بر توسعه سرمايه گذاري مستقيم خارجي: درس‌هايي براي اقتصاد ايران، فصلنامه علمي و پژوهشي شريف، دانشگاه صنعتي شريف، زمستان 1385.

9- رونق نفتي و چالش‌هاي توسعه اقتصادي: با تأکيد بر ساختار تجارت و کاهش رقابت‌پذيري اقتصاد ايران، مجله تحقيقات اقتصادي، دانشگاه تهران، شماره 84، پاييز 1387.

10- بهبود مدل‌سازي شبکه‌هاي عصبي در پيش‌‌بيني نرخ ارز با به‌کارگيري شاخص‌هاي تلاطم (با ر. انصاري)، مجله تحقيقات اقتصادي، دانشگاه تهران، شماره 85، زمستان 1387.

11- تعیین قاعده سياست پولي در شرايط تورم پايدار اقتصاد ايران با استفاده از روش کنترل بهینه (با ر. شربت‌اوغلي)، مجله تحقيقات اقتصادي، دانشگاه تهران، شماره 93، زمستان 1389. مقاله منتخب پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزی به عنوان مقاله برتر پژوهشی کشوری در حوزه پول و بانک در سال 1390.

12- عوامل مؤثر بر انتشار گازهاي گلخانه اي در اقتصادهاي OECD و اوپک و توصیه های سیاستی برای کاهش انتشار در ایران: رویکرد داده های پانل (با م. بهرامی)، فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی، دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 1، سال 1390.

13- تعیین رشد حجم پول بهینه در اجرای سیاست هدفمندی یارانه حامل­های انرژی: رویکرد هدفگذاری تورمی انعطاف پذیر (با م. قربان نژاد)، مجله اقتصاد و الگوسازی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 5 و 6، سال 1390.

14- آثار افزایش قیمت حامل های انرژی و اجرای سیاست های جبرانی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران (با م. قربان نژاد)، فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی، دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 4، پاییز 1391.

15- ساخت شاخص تنش مالی برای اقتصاد ايران و بررسی اثرات آن بر رشد اقتصادی (با ف. نیکجو)، مجله تحقيقات اقتصادي، دانشگاه تهران، دوره 47، شماره 4، سال 1391.

16- بررسی تأثیر تکانه‌های قیمتی و سیاستی بر تولید و تورم در اقتصاد ایران: یک رویکرد SVAR (با ا. صداقت پرست)، مجله اقتصاد و الگوسازی، دانشگاه شهید بهشتی، سال چهارم، شماره 13، بهار 1392.

17- شناسایی ویژگی های اقتصادی-اجتماعی خانوارهای دریافت کننده وام در ایران و تأثیر آن بر شکاف فقر (با م. مظلوم پور)، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، دانشگاه علامه طباطبایی، سال نوزدهم، شماره 61، زمستان 1393.

18- هدفگذاری تورم انعطاف پذیر در اقتصاد ایران با تأکید بر قیمت دارایی: رویکرد کنترل بهینه (با ع. آتابای)، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، دانشگاه شهید بهشتی، زمستان 1392.

19- تآمین مالی کارایی انرژی: مورد اقتصاد ایران (با ک. بیابانی خامنه)، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، دانشگاه شهید بهشتی، زمستان 1393.

20- نقش عوامل قیمتی، درآمدی و کارایی در شدت انرژی ایران (با ک. بیابانی خامنه)، مجله تحقیقات اقتصادی، دانشگاه تهران، دوره 51، شماره 2، تابستان 1395.

21- ارزیابی آثار تکانه های پولی و مالی با تأکید بر تعامل ترازنامه نظام بانکی و بخش حقیقی اقتصاد ایران: رویکرد DSGE (با م. هادیان)، فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد، سال سوم، شماره 1، بهار 1395.

22- ارزیابی تعامل بخش های حقیقی و مالی در اقتصاد ایران: رویکرد DSGE (با م. هادیان)، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تابستان 1395.

23- ارزیابی زیان های تولیدی ناشی از بحران های پولی و و نقش بانک مرکزی در اقتصادهای نوظهور (با م. یزدانی، م. نیکزاد)، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، دانشگاه شهید بهشتی، بهار 1396.

24- هدف گذاري تورم با تأكيد بر نرخ ارز حقيقي در اقتصاد كلان ايران (با م. يزداني و ر. اكبري افروزي), فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ايران, نسخه 22, صفحات: 151-190, 1396.

25- اثر چرخه تجاري بر رابطه سودآوري و اهرم مالي (با م. دولو و م. حكمت), پژوهش هاي حسابداري مالي, نسخه 9, صفحات: 49-65, 1396.

26- رابطه توسعه تجارت خارجي و شدت انرژي در اقتصاد ايران با تاكيد بر اثرات مقياس، تركيبي و تكنيكي (با ك. بياباني خامنه), پژوهشنامه اقتصادي, نسخه 17, صفحات: 201-226, 1396.

27- تحليل چالش هاي رشد اقتصادي ايران: رويكرد الگوي اقتصادسنجي كلان , برنامه ريزي و بودجه, نسخه 22, صفحات: 3-41, 1396.

28- نقش سياست هاي اقتصاد كلان در ثبات مالي اقتصاد ايران (با م. هاديان), فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ايران, نسخه 22, صفحات: 45-82, 1396.

29- نقش سياست هاي احتياطي در ثبات مالي اقتصاد ايران (با م. هاديان), پژوهش هاي پولي بانكي, نسخه 10, صفحات: 559-590, 1396.

30- مقايسه آثار تكانه هاي پولي ناشي از ضريب فزاينده و پايه پولي در اقتصاد ايران (با م. هاديان), پژوهشنامه اقتصادي, نسخه 17, صفحات: 189-219, 1396.

31- تأثير خصوصي سازي بر عملكرد صادراتي شركتهاي پتروشيمي ايران: مطالعه موردي پلي اتيلن (با و. ورهرامي و ف. بيرانوند), اقتصاد و الگوسازي, نسخه 9, صفحات: 102-124, 1397.

  32- Energy Intensity Determinants in an Energy-Exporting Developing Economy: Case of Iran (with K. Biabani Khameneh), ENERGY, 168, pp.1031-1044, 2019.

 

 • مقالات ارائه شده در همایش ها

1- Government Finance Instability، Monetary Policy and Exchange Rate, The collection of papers presented at the fifth conference on Monetary and Foreign Exchange Policies. Monetary and Banking Research Institute, May 1995.

2- مدل اقتصادسنجي كلان بر پايه انتظارات عقلايي: مورد ايران، مجموعه مقالات كنفرانس ماهانه پژوهشكده پولي و بانكي، 1376.

3- تجزيه و تحليل عوامل تعيين كننده نرخ ارز در اقتصاد ايران، مجموعه مقالات كنفرانس ماهانه پژوهشكده پولي و بانكي، 1377.

4- تحليل ركود در اقتصاد ايران بر اساس نظريات ادوار تجاري (با م. نيلي)، مجموعه مقالات هشتمين كنفرانس پژوهشكده پولي و بانكي، 1377.

5- چشم‌انداز بلندمدت اقتصاد ايران و تحليل چالش هاي پيشرو (با م. نيلي)، مجموعه مقالات  كنفرانس برنامه سوم توسعه، 1378.

6- شناسايي شاخص هاي پيشرو جهت تجزيه و تحليل ادوار تجاري اقتصاد ايران، مجموعه مقالات كنفرانس ماهانه پژوهشكده پولي و بانكي، 1382.

7- مروري بر روش هاي تأمين مالي مسکن در تجربه اقتصادهاي توسعه‌يافته و درحال توسعه: درس‌هايي براي ايران، سيزدهمين همايش سياست‌هاي توسعه مسکن در ايران، وزارت مسکن و شهرسازي، تهران، مهر 1387.

8- The Role and Importance of Aggregate and Sectoral Shocks in Business Cycles of an Oil-Exporting Economy, Business & Economics Society International Conference, July 15-19, 2008, Lugano Switzerland.

9- Improved neural network forecasting models for short-term foreign exchange rates using volatility indices, Business & Economics Society International Conference, July 15-19, 2008, Lugano Switzerland.

10- An index of financial stress for economic Growth analysis using macro data: Case of a developing economy", In Economic Tendency Surveys and Economic Policy, 2012.

11 - بررسی تحولات ارزی با تأکید بر آسیب شناسی اقتصاد کلان ایران، بیست و سومین همایش پژوهشکده پولی و بانکی، 1392.

12 - آینده نگری اقتصاد کلان ایران، دومین کنفرانس اقتصاد ایران، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، آذر ماه 1396.

 • فصول کتاب

1- “Government Finance Instability, Monetary Policy and Exchange Rate”, (2000). in A. R. Boroujerdi (ed) Foreign Exchange Policies. Monetary and Banking Research Institute.

2- "روند تحولات اقتصاد كلان ايران و چالش هاي پيشرو"، استراتژي توسعه صنعتي ايران (نيلي و همکاران)، فصل دوم، مؤسسه انتشارات علمي، دانشگاه صنعتي شريف، 1382.

3-  "تجربه سياستگذاري صنعتي در ايران"، استراتژي توسعه صنعتي ايران (نيلي و همکاران)، فصل چهارم، مؤسسه انتشارات علمي دانشگاه صنعتي شريف، 1382.

4- "چشم انداز مطلوب اقتصاد و صنعت کشور"، استراتژي توسعه صنعتي ايران (نيلي و همکاران)، فصل هفتم، مؤسسه انتشارات علمي دانشگاه صنعتي شريف، 1382.

5- "نقش دولت در فرايند توسعه صنعتي"، استراتژي توسعه صنعتي ايران (نيلي و همکاران)، فصل هشتم، مؤسسه انتشارات علمي دانشگاه صنعتي شريف، 1382.

6- "الزامات سياستگذاري اقتصاد کلان در توسعه صنعتي"، استراتژي توسعه صنعتي ايران (نيلي و همکاران)، فصل دهم (بخش اول)، مؤسسه انتشارات علمي دانشگاه صنعتي شريف، 1382.

7- "توسعه جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي"، استراتژي توسعه صنعتي ايران (نيلي و همکاران)، فصل دهم (بخش دوم)، مؤسسه انتشارات علمي دانشگاه صنعتي شريف، 1382.

 • گزارش‌هاي پژوهشي

1- اهداف، سياست‌‌ها و تصوير متغيرهاي اقتصاد كلان در برنامه پنجساله سوم توسعه، دفتر اقتصاد كلان، سازمان برنامه و بودجه، 1378.

2- مدل اقتصادسنجي برنامه پنجساله سوم توسعه، مستندات برنامه پنجساله سوم توسعه، شماره 5، سازمان برنامه و بودجه، 1378.

3- توسعه بخش خصوصي در فرايند توسعه صنعتي، مستندات طرح مطالعاتي تدوين استراتژي توسعه صنعتي دانشگاه صنعتي شريف، 1382.

4- بررسي ابعاد دخالت‌هاي غيربودجه‌اي دولت در اقتصاد ايران و ساخت شاخص ترکيبي اختلال دولت، مستندات طرح مطالعاتي بررسي عوامل تأثيرگذار بر اندازه و ترکيب مخارج دولت، پژوهشکده مطالعات اقتصادي و صنعتي شريف،  دانشگاه صنعتي شريف، 1384.

5- تحولات ساختار مالکيت و مديريت در صنعت فولاد و بررسي ملاحظات مهم در مراحل مختلف خصوصي‌سازي، مطالعات مقدماتي خصوصي‌سازي شرکت فولاد مبارکه اصفهان، پژوهشکده مطالعات اقتصادي و صنعتي شريف، 1386.

6- انتقال منظم به ‌سوي منطقي کردن تنظيمات محيطي و سيستم تأمين مالي مسکن در ايران، پژوهشکده مطالعات اقتصادي و صنعتي شريف و وزارت مسكن و شهرسازي، 1387.

7- طرح مطالعاتی الگوي آينده‌نگري اقتصاد كلان ايران، تحليل چالش‌ها و تحولات اقتصاد كلان ايران ، پژوهشکده مطالعات اقتصادي و صنعتي شريف و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت، 1388.

8- طرح مطالعاتي افزايش توان رقابتي بنگاه هاي صنعتي کشور، پژوهشکده مطالعات اقتصادي و صنعتي شريف و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، 1391.

9- تحلیل چالش ها و آینده نگری اقتصاد کلان ایران (1400-1395)، طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، 1395.

زمينههاي تحقيقاتي:

 • اقتصاد کلان‌، اقتصادسنجي کلان، اقتصاد کلان کشورهاي صادرکننده نفت، اقتصاد کلان توسعه صنعتي
 • اقتصاد رشد و توسعه، ادوار تجاري، شاخص‌هاي پيشرو
 • اقتصاد پولي و نرخ ارز
 • انتظارات عقلايي
 • اقتصاد ايران

 

 


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به حسن درگاهی بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد است.