اگر چه دوست به چیزی نمی خرد ما را                 به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست

اعتدال در کلام امام علی علیه السلام
لیکن مرکبک القصد، و مطلبک الرشد.
باید مرکب تو اعتدال و خواسته تو رشد و راه درست باشد

 
وب سایت شخصی دکتر حسن درگاهی

دکتر حسن درگاهی متولد سال 1335 در شهر زنجان و داراي مدارك کارشناسی تحقیق در عملیات از مدرسه عالی برنامه ریزی و کاربرد کامپیوتر، کارشناسی ارشد برنامه ریزي سیستم هاي اقتصادي از دانشگاه صنعتی اصفهان، کارشناسی ارشد اقتصاد پولی از دانشگاه منچستر انگلستان و دکتري اقتصاد کلان از دانشگاه لیورپول انگلستان، با بیش از 22 سال سابقه تدریس در دروس مختلف رشته اقتصاد، چون اقتصاد کلان، اقتصاد صنعتی، اقتصاد بخش عمومی، اقتصاد پولی، اقتصاد ایران، مبانی اقتصاد و اقتصاد دوره  MBA است.

تألیفات علمی و زمینه هاي تحقیقاتی ایشان در موضوعات اقتصاد کلان، اقتصادسنجی کلان و همچنین توسعه صنعتی است. در این رابطه به کتاب هاي پویایی نرخ ارز و نقش اطلاعات جدید، شناسایی شاخص هاي پیشرو، دولت و رشد اقتصادي (با همکاري دیگران)، نقش دولت در فرایند توسعه اقتصادی، اقتصاد کلان توسعه صنعتی، الگوی اقتصادسنجی کلان - صنعت ایران و همچنین بهره وری صنعت ایران (با همکاری دیگران) می توان اشاره نمود. از ایشان تا کنون مقالات علمی متعددي نیز در زمینه هاي رشد اقتصادي و ادوار تجاري، تورم و نرخ ارز، و سیاست هاي پولی با تأکید بر اقتصاد ایران انتشار یافته است.
از سوابق کاري وي در زمینه برنامه ریزي اقتصادي کشور می توان به مشارکت فعال در تدوین و تنظیم برنامه هاي پنجساله اول و سوم توسعۀ اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی اشاره نمود. دکتر درگاهی در حال حاضر دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادي و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است.

 


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به حسن درگاهی بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد است.