اگر چه دوست به چیزی نمی خرد ما را                 به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست

اعتدال در کلام امام علی علیه السلام
لیکن مرکبک القصد، و مطلبک الرشد.
باید مرکب تو اعتدال و خواسته تو رشد و راه درست باشد

 
وب سایت شخصی دکتر حسن درگاهی

الگوی اقتصادسنجی کلان-صنعت ایران و آینده نگری اقتصادی

تاریخ ثبت: 1392/05/04

موضوع: کتاب


خلاصه محتوا:

هدف این تحقیق بررسی تحولات متغیرها و عوامل سیاستگزاری اقتصاد کلان در فرایند توسعه صنعتی است. بررسی همه جانبه و تجزیه و تحلیل دقیق آثار سیاست های اقتصادی بر اقتصاد ملی نیازمند داشتن برآورد دفیق و قایل اطمینانی از روابط ساختاری اقتصادی در فالب یک الگوی اقتصادسنجی کلان است که در آن ارتباط بین متغیرهای ابزاری و تحت کنترل سیاستگزاران، با متغیرهای هدف به روشنی مشحص باشد. با در اختیار داشتن چنین الگویی می توان آثار تحولات عرضه کل و تقاضای کل در سطح اقتصاد ملی را بر چگونگی فرایند توسعه صنعتی ارزیابی کرد. همچنین می توان به نحو مطلوبی آثار سیاست های مختلف اقتصادی دولت را بر متغیرهای کلیدی بخش صنعت همچون تولید، سرمایه گذاری و اشتغال بررسی و ارزیابی کرد. مطالعه حاضر با تدوین یک الگوی اقتصادسنجی کلان-صنعت سعی دارد به این مهم دست یابد. الگوی پیشنهادی با نگرش به مکاتب مختلف اقتصاد کلان و با توجه به ویژگی های ساختار اقتصاد ایران، در دو بخش کلان و صنعت طراحی و برآورد شده است. بنابراین ساختار الگو امکان ارزیابی چگونگی تعامل و اثرگذاری متقابل متغیرهای کلان و صنعت را فراهم کرده است و در این راستا متغیرهای ابزار سیاستگزاری به دقت شناسایی و سازوکار اثرگذاری این ابزارها بر متغیرهای اهداف میانی و نهایی در الگو منظور شده اند. 


شناسنامه:

نویسنده: حسن درگاهی

شابک: 3-45-7982-964

رده بندی کنگره: 4گ9ت / 480 HC

رده بندی دیویی: 900955/ 338

شماره کتابشناسی ملی: 30658- 84م

ناشر: مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف

نوبت چاپ: اول

تاریخ انتشار: 1384

 


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به حسن درگاهی بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد است.