اگر چه دوست به چیزی نمی خرد ما را                 به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست

اعتدال در کلام امام علی علیه السلام
طریقتنا القصد، و سنتنا الرشد.
شیوه ما اعتدال و سنت ما رشد است

 
وب سایت شخصی دکتر حسن درگاهی

دولت و رشد اقتصادی در ایران

تاریخ ثبت: 1392/05/04

موضوع: کتاب


خلاصه محتوا:

دولت در اقتصاد ایران همواره در حوزه‌هایی فراتر از محدودهٔ کلاسیک خود فعالیت کرده است و به همین دلیل برای ارزیابی پیامدهای مترتب بر کارکرد آن، می‌بایست به‌نحو مناسبی همهٔ عملکرد دولت را پوشش داد. در این کتاب، سه مسیر متمایز برای تأثیر فعالیت‌های دولت بر رشد اقتصادی درنظر گرفته می‌شود. مسیر اول سازوکارهای بودجه‌ای را مورد توجه قرار می‌دهد و مسیر دوم بر تصدی‌های دولت در حوزهٔ بنگاه‌های اقتصادی متمرکز می‌شود. سومین مسیر، اختلال‌های ایجادشده در سطح کلان و خرد را از طریق اجرای سیاست های مختلف در برمی‌گیرد. ساخت شاخص‌های مناسب کمّی برای اندازه‌گیری میزان تصدی‌های دولت، اندازهٔ دولت و نیز شاخص‌های متعدد کمّی برای سنجش میزان اختلال‌های ایجادشده توسط دولت و ارزیابی اثرات هر یک بر رشد اقتصاد ایران از نوآوری‌های عمدهٔ مجموعهٔ حاضر است. در این کتاب نشان داده می‌شود که تمایل غالب دولت‌ها در ایران، همواره دخالت در بازارها، عرضهٔ کالاهای خصوصی و دوری از عرضهٔ کالای عمومی بوده است. محاسبه اندازه بهینه دولت حاکی از آن است که در اقتصاد ایران اندازه دولت در حوزه حاکمیت کوچکتر، و در حوزه تصدی گری بزرگتر از اندازه بهینه است.


شناسنامه:

نویسندگان: مسعود نیلی، حسن درگاهی، محمد کردبچه، فرهاد نیلی

اقتصاد سیاسی

تعداد صفحات: 304

978-964-185-004-5 :شابک

ناشر: نشر نی

سال انتشار: چاپ اول 1387 /  چاپ دوم 1389 / چاپ سوم 1391 / چاپ چهارم 1393


فهرست عناوین:

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول: تحلیل نظری رابطه دولت و رشد اقتصادی (فرهاد نیلی)

 • کارکردهای دولت
 • کیفیت عملکرد دولت
 • دولت و رشد اقتصادی
 • نقش نهادهای عمومی در رشد و توسعه
 • دولت، نفت و رشد اقتصادی

فصل دوم: تجزیه و تحلیل آماری عملکرد اقتصاد کشور و اندازه دولت (محمد کردبچه)

 • اندازه دولت و روند مخارج دولتی در ایران در سال های قبل از انقلاب اسلامی
 • اندازه دولت و روند مخارج دولتی در ایران در سال های پس از انقلاب اسلامی

فصل سوم: متدلوژی تهیه آمار مربوط به شاخص اندازه دولت (محمد کردبچه)

فصل چهارم: بررسی ابعاد دخالت های غیر بودجه ای دولت در اقتصاد ایران (حسن درگاهی)

 • اجزاي شاخص ترکيبي اختلال دخالت هاي دولت
 • اختلال سياستگذاري و تنظيمات دولت در اقتصاد ایران
 • ساخت شاخص ترکيبي اختلال دولت
 • ساحت شاخص اثربخشي دولت به عنوان مؤلفه ای از حکمرانی خوب

فصل پنجم: فعاليت‌هاي دولت و رشد اقتصادي ايران (مسعود نیلی)

 • بررسي روند تاريخي حضور دولت و تأثير آن بر رشد اقتصاد
 • تأثير اندازه دولت بر عملکرد اقتصاد
 • نقش بودجه‌اي دولت
 • تصدي‌هاي دولتي
 • اختلال ناشي از فعاليت‌هاي دولت
 • دولت در مدل‌هاي رشد
 • تخمين اندازه بهينه دولت در ايران
 • توصيه های سياستي

 


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به حسن درگاهی بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع آزاد است.